مرور محصولات و خدمات

پلان یک
20,000ریال ماهیانه

فضای میزبانی 100 مگابایت

ترافیک ماهانه 2 گیگا بایت

تعداد ایمیل نامحدود

دامنه های میزبانی نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه